Få uddannelsen til reduceret pris

Bruttolønsordning:

Der er gode muligheder for at spare moms og skat, hvis du betaler uddannelsen igennem den såkaldte bruttolønsordning.

Bruttolønsordningen koster som udgangspunkt ikke din arbejdsgiver noget, til gengæld sparer du momsen samt en god del i skat.

Med en bruttolønsordning betaler din arbejdsgiver for uddannelsen og du “betaler” derefter din arbejdsgiver tilbage via en bruttolønnedgang over f.eks. 12 måneder. Dvs. du betaler for uddannelsen med din bruttoløn, dvs. inden du betaler skat af din løn. Som udgangspunkt kan arbejdsgiveren trække momsen fra, hvilket betyder at du ikke selv betaler momsen.

Regneeksempel:

Uddannelsen koster, hvis den betales på én gang, 34.000 kr.

De 6.800 kr. er moms. Dem kan du trække fra (fordi din arbejdsgiver kan trække dem fra). Så er der 27.200 kr. tilbage. Hvis du betaler din arbejdsgiver for uddannelsen henover 12 måneder, svarer det til knap 2.300 kr om måneden Dvs. hvis du f.eks. normalt får 30.000 kr i løn før skat om måneden, vil du i stedet få ca. 27.700 før skat i 12 måneder.

Du kan desuden fratrække skat for udgifter til transport, bøger, overnatning og fortæring i kursusperioderne.

Læs mere på skat.dk om bruttolønsordningen:

Eller læs forklaringen på www.finduddannelse.dk:

Har du brug for yderligere tekstmateriale om uddannelsen til din arbejdsgiver, så kontakt os.