Få uddannelsen til reduceret pris

Bruttolønsordning:

Der er gode muligheder for at spare moms og skat, hvis du betaler uddannelsen igennem den såkaldte bruttolønsordning.

Bruttolønsordningen koster som udgangspunkt ikke din arbejdsgiver noget, til gengæld sparer du momsen samt en god del i skat.

Med en bruttolønsordning betaler din arbejdsgiver for uddannelsen og du “betaler” derefter din arbejdsgiver tilbage via en bruttolønnedgang over f.eks. 12 måneder. Dvs. du betaler for uddannelsen med din bruttoløn, dvs. inden du betaler skat af din løn. Som udgangspunkt kan arbejdsgiveren trække momsen fra, hvilket betyder at du ikke selv betaler momsen.

Regneeksempel:

Uddannelsen koster, hvis den betales på én gang, 32.500 kr.

De 6.500 kr. er moms. Dem kan du trække fra. Så er der 26.000 kr. tilbage. Hvis du f.eks. får 30.000 kr i løn før skat om måneden, vil du i stedet få ca. 27.800 før skat i 12 måneder.

Du kan desuden fratrække skat for udgifter til transport, bøger, overnatning og fortæring i kursusperioderne.

Læs mere på skat.dk om bruttolønsordningen:

Eller læs forklaringen på www.finduddannelse.dk:

Har du brug for yderligere tekstmateriale om uddannelsen til din arbejdsgiver, så kontakt os.